Konular

  1. Anasayfa
  2. Konular

Konular

Girişimcilik, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Eğer bir alanda yenilik varsa, girişimcilik sözkonusu olacaktır. Dolayısıyla yenilikçi ve bilimsel nitelikli olmak kaydıyla her alandan bildiri özeti gönderilebilir.

1. Girişimcilik ve İnovasyon (Türk Dünyasında Girişimcilik, Girişimci Rol Modeli Örnek Olay Çalışmaları, Kadın Girişimciliği, Sosyal Girişimcilik, Sanat Girişimciliği, Akademik Girişimcilik, Göçmen Girişimciliği, İç Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik, Mülteci Girişimciliği, Tekno Girişimcilik, Yeşil Girişimcilik ...vd)

2. Yönetim ve Organizasyon (Örgüt Kuramı, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi)

3. İşletme (Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Kooperatifçilik, Pazarlama, Muhasebe-Finansman)

4. İletişim (Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Görsel İletişim Tasarımı)

5. Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 

6. Ekonomi, Kamu Maliyesi, Bankacılık-Finans 

7. Turizm, Spor ve Sağlık Yönetimi

8. Psikoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Dini İlimler

9. Eğitim, Dil, Tarih, Arkeoloji, Edebiyat ve Güzel Sanatlar

10. diğer alanlar...

 

BİLDİRİLERİN YAYIMLANABİLECEĞİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER

1. EMI Journal: “International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries”, https://www.journalemi.com/  http://dergipark.gov.tr/ijemi

2. EUJMR: “European Journal of Managerial Research”, www.eujmr.com  / http://dergipark.gov.tr/eujmr

3. ASSTUDIES: "International Journal of Arts & Social Studies", https://dergipark.org.tr/tr/pub/asstudies

4. Economics, Open-Assessment Journal

NotBildiri sunanların katılım belgeleri, kongre sonrasında mail yoluyla kendilerine gönderilecektir. 

578,707
toplam ziyaretçimiz