Davet

  1. Anasayfa
  2. Davet

Davet

Altıncısı 16-18 Eylül 2021 tarihlerinde International  Gorazde University (Bosna Hersek), CEOTEKMER, Varna Free University (Bulgaristan), BAİBU, International Vision University, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, University of Prizren (Kosova), Suffolk University (UK), Yessenov University (Kazakistan),Balıkesir Üniversitesi , Silifke Sanayi ve Ticaret odası ve  Aksaray Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecektir. Beşinci kongrede yaklaşık 30 farklı ülkeden bildiri sunulmuştu. 

Girişimcilik ve sosyal bilimlerin her alanında özgün bilimsel çalışmaların kabul edileceği kongre dili İngilizce & Türkçe’dir (Bildiri özeti Türkçe ise, İngilizce özet de eklenmelidir). Kongrede sunulan bildiri özetleri, ISBN'li Özet Bildiri Kitabı’nda  yayınlanacaktır. Tam metinler ise hakem sürecine göre, ISBN'li Tam Metin Bildiri Kitabında tam metin bildiri olarak veya ulusal-uluslararası hakemli dergilerde makale olarak ya da edit kitaplarda kitap bölümü olarak yayımlanabilir. Kongremiz Doçentlik başvuruları dahil, öğretim görevliliği ve öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterleri karşılamaktadır. Akademik teşvik kriterlerini karşılaması beklenmektedir. 

Kongreye bildiri göndermek için GİRİŞ yaparak KAYIT olunması gerekmektedir. Katılımlarınızdan onur duyarız.

Not: Kongrenin Bulgaristan Varna'da yüzyüze yapılması planlanmaktadır. 

YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden online olarak sunum imkanı bulunmaktadır.

Bildiri sunanların katılım belgeleri kongre sonrasında kendilerine pdf olarak gönderilecektir. 

359,506
toplam ziyaretçimiz